szybkie pozyczki
Please update your Flash Player to view content.
Pierwsza informacja o istnieniu kapliczki pw. św. Brykcjusza na polach koło Gościęcina pochodzi z historycznych źródeł z 1594 roku. Jak podaje W. Urban w Dziejach parafii rzymsko – katolickiej w Gościęcinie „przy kapliczce istniało źródło, którego wodzie przypisywano cudowne działanie lecznicze”. W związku z tym zaczął rozwijać się też kult św. Brykcjusza. Geneza kultu tego św. nie jest całkowicie jasna. Najprawdopodobniej koloniści z Flandrii w XIII w. przynieśli z sobą na Śląsk cześć św. Brykcjusza. Jeśli idzie na kult tego św. na terenie gościęcińskiej parafii, to ogólnie przypuszcza się że jakiś szczególniejszy czciciel św. Brykcjusza wybudował koło źródełka pierwszą kapliczkę ku jego czci.
Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) znacznie zwiększyła się liczba pielgrzymek do źródła i kaplicy, zaszła więc konieczność wybudowania większego kościoła. Kapituła wrocławska wyraziła zgodę na budowę kościółka 11 czerwca 1660 roku. Zgodę tę otrzymał Marcin Wolff, magister sztuk wyzwolonych i filozofii, właściciel wolnego sołectwa w Gościęcinie. Prośbę motywował faktem, ze lud „od niepamiętnego czasu” uczęszczał do źródła znajdującego się na polu i doznawał uzdrowień a w szczególności chorób oczu. Marcin Wolff postanowił własnymi środkami i zasobami wybudować w pobliżu źródełka kapicę z drzewa pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Znalezienia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela. Budowę kościółka ukończono w 1661 roku. Biskup – sufragan wrocławski Karol Franciszek Neander konsekrował go w 1764 roku. 
Drewniany kościółek wzniesiony jest na planie krzyża o trójbocznie zamkniętych ramionach, z których zachodnie tworzące nawę główną jest dłuższe od pozostałych. W głównym ołtarzu umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po stronie lewej - w bocznym ołtarzu umieszczony jest obraz przedstawiający chrzest Pana Jezusa w Jordanie, k tory namalował artysta Pietrowski w 1896 roku. Po stronie prawej – w bocznym ołtarzu znajduje się obraz św. Brykcjusza wykonany przez malarza Becka, również w 1896 roku.
 
Odpusty ku czci Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24.06) oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (08.09) odprawiane są w najbliższe tym uroczystościom niedziele.
Obok kościoła znajduje się grota wybudowana w 1982 roku z inicjatywy księdza Huberta Janowskiego. Przy grocie odprawiane są m. in. nabożeństwa fatimskie, w miesiącach letnich msze św. niedzielne oraz uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa w Dniu Modlitw Rolników.
Na terenie wokół kościoła znajduje się cmentarz, na którym pochowani są mieszkańcy Kózek i Mierzęcina.